Het Respeggt-keurmerk: verantwoordelijkheid nemen

Veel mensen praten over about
het belang van verantwoordelijkheid,
wij némen onze verantwoordelijkheid.

Het Respeggt-keurmerk garandeert dat er geen eendagshaantjes zijn gedood tijdens de productie van Respeggt-eieren en Respeggt-voedingsmiddelen. Deze certificering is een bewijs van onze niet-aflatende toewijding aan dierenwelzijn en duurzaamheid. Samen willen wij de weg vrijmaken voor een voedselproductie die niet alleen succesvol is maar ook bewust is van zijn impact op het milieu en de maatschappij. Dit keurmerk betekent dat wij met onze aanpak er aan bijdragen om het doden van kuikens te stoppen. Alle voedingsmiddelen die het hartvormige Respeggt-keurmerk dragen staan voor een meer ethische en transparante supply chain in de eierproductie. Met behulp van ons hartvormige Respeggt-keurmerk kun je deze voedingsmiddelen makkelijk vinden in de supermarkt.

WEES PRO-ACTIEF:
Zoek in de schappen naar producten die het Respeggt-keurmerk hebben en draag er aan bij om het kuikendoden te stoppen.

Wat zit er achter het Respeggt-keurmerk?

Elk jaar worden er wereldwijd miljarden eendagshaantjes van legkippen (kippenrassen voor de eierproductie) gedood omdat de hanen geen eieren leggen en ze ongeschikt zijn voor het produceren van vlees. Alleen al in Europa worden er jaarlijks ongeveer 330 miljoen eendagshaantjes gedood. Respeggt heeft een technologische oplossing ontwikkeld om het kuikendoden te stoppen. Door zowel het proces van de in-ovo geslachtsbepaling als de supply chain-verificatie zorgt Respeggt voor efficiënte en duurzame services om supply chains zonder kuikendoden in de eierproductie in te voeren.

Onze eisen

Respeggt controleert de gehele supply chain; van broederij tot eierdoos of verpakking van voedingsmiddelen om de naleving van onze garantie “Zonder kuikendoden” te garanderen:

 • Geen hanen of hennen mogen worden gedood tijdens het proces van broeden en/of opfokken.
 • Alle medewerkers moeten de Respeggt-eisen kennen en volgen voor broedeieren/kuikens/leghennen/eieren/eiproducten.
 • De broedeieren/kuikens/leghennen/eieren/eiproducten van Respeggt moeten volledig gescheiden worden van conventionele broedeieren/kuikens/leghennen/eieren/eiproducten.
 • Personeel van Respeggt Group mag het opfok-/leghennenbedrijf op elk moment bezoeken.
 • Alle documenten, pakbonnen, etc. moeten gemarkeerd zijn met “Respeggt – Zonder kuikendoden”.
 • De supply chain-verificatie van Respeggt kan worden uitgevoerd op supply chains die “Zonder kuikendoden” toepassen met
  – in-ovo geslachtsbepalingtechnologie van Respeggt
  – in-ovo geslachtsbepalingtechnologie van PLANTegg
  – in-ovo geslachtsbepalingtechnologie van In Ovo

Alle eisen zijn gedefinieerd in ons systeemhandboek.

Hoe wij onze belofte garanderen

Om onze belofte “Zonder kuikendoden” te garanderen heeft Respeggt een Supply Chain-MonitoringsSysteem (SCMS) ontwikkeld dat is gebaseerd op blockchain. Alle vrouwelijke kuikens die uitkomen met één van de oplossingen die worden verstrekt door Respeggt worden Respeggt-kuikens genoemd.

Deze Respeggt-kuikens worden hun hele levenscyclus gevolgd van de broederij naar het opfokbedrijf en daarna naar het leghenbedrijf. Door de producentencode op het ei in te voeren in de zoekfunctie van onze website, kan iedereen checken of een ei echt een Respeggt-ei is. Dit proces wordt bovendien geverifieerd door mystery shoppers, inspecteurs van inkomende goederen en consumenten.

Eieren met het hartvormige Respeggt-keurmerk op de verpakking zullen altijd gelegd zijn door een Respeggt-leghen.

Zogenaamde mass balance of book-and-claim benaderingen (oftewel certificatenhandel) zijn verboden bij de verificatie van de Respeggt-supply chain.

WEES PRO-ACTIEF:

 • Vraag in de winkel naar producten van Respeggt zodat ze in het assortiment worden opgenomen.
 • Check de producentencodes producentencodes op de eieren.

Respeggt controleert de supply chain van de broederij tot het eindproduct. Eierdozen en verpakkingen van levensmiddelen die eieren bevatten van deze supply chains mogen dan het hartvormige Respeggt-keurmerk gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de toegevoegde waarde van “Zonder kuikendoden” kan worden gegarandeerd aan de consument.