De technologie

Wereldwijd worden er bij de productie van eieren elk jaar zes miljard mannelijke kuikens vlak na hun geboorte gedood omdat ze geen eieren leggen en niet genoeg vlees produceren.

Respeggt heeft met de in-ovo geslachtsbepalingstechnologie een oplossing gevonden om het doden van kuikens te stoppen.

In-ovo betekent ‘in het ei’ in het Latijn. In-ovo geslachtsbepaling is een innovatieve technologie waarmee broederijen in staat zijn om het geslacht van de broedeieren vroeg in het broedproces te bepalen, d.w.z. voor de kuikens uit het ei komen.

Hoe werkt de Respeggt-technologie nu precies?

De Respeggt-technologie is onze sleutel tot succes. Om onze belofte “Zonder Kuikendoden” te kunnen garanderen, hebben we veel tijd en middelen geïnvesteerd in de ontwikkeling van een baanbrekende methode om het geslacht in het broedei te kunnen bepalen. De gepatenteerde Respeggt-technologie maakt gebruik van een geavanceerde en innovatieve methode waarmee we mannelijke en vrouwelijke broedeieren van elkaar kunnen onderscheiden voordat ze uitkomen. Door de mannelijke eieren nauwkeurig te identificeren en uit het broedproces te verwijderen, kunnen we ervoor zorgen dat er geen mannelijke kuikens meer worden gedood. Zo leveren we een bijdrage aan een diervriendelijkere en ethisch meer verantwoorde eierproductie.

Een set van de Respeggt-technologie omvat drie modules:

Rond de negende dag van het broedproces worden de broedeieren uit de broedmachine gehaald. Het Circuit gebruikt een laser om een minuscuul gaatje van 0,3 mm te maken in de eierschaal van de bevruchte broedeieren. Er wordt een kleine hoeveelheid allantoïsvloeistof uit de broedeieren genomen, dat vervolgens in een marker buiten de eieren wordt geplaatst. Aangezien deze vloeistof via een niet-invasieve methode uit het broedei wordt gehaald, worden de broedeieren niet beschadigd tijdens het proces. De binnenkant van de broedeieren wordt dus niet aangetast en blijft intact. Nadat de vloeistof uit het broedei is gehaald, wordt het kleine lasergaatje afgedicht met bijenwas.

Met behulp van PCR-analyse wordt de vloeistof uit de broedeieren in het laboratorium geanalyseerd om te bepalen of het broedei mannelijk of vrouwelijk is. Deze informatie wordt vervolgens automatisch doorgestuurd naar de sorteermachine.

De sorteermachine ontvangt de resultaten van het laboratorium. De broedeieren worden nu gesorteerd. De mannelijke broedeieren worden verwerkt tot hoogwaardig diervoeder en de vrouwelijke broedeieren gaan terug de broedmachine in. Zo komen er alleen maar vrouwelijke kuikens uit op de 21e broeddag. Later zullen deze hennen de consumptie-eieren “Zonder Kuikendoden” leggen.

Respeggt in Europa

Hoewel de technologie voor de in-ovo geslachtsbepaling momenteel alleen in Europa wordt toegepast, is er wereldwijd een groeiende belangstelling.

Dankzij de in-ovo geslachtsbepaling hoeven broederijen geen kuikens meer te doden. Zo worden de normen voor het dierenwelzijn in de hele supply chain van de eierproductie verbeterd.

Respeggt-prestatiegegevens

Totale jaarlijks geïnstalleerde capaciteit van vrouwelijke kuikens, geanalyseerd met Respeggt-technologie:

Gemiddeld nauwkeurigheidspercentage over alle broederijen:

35

miljoen

99%

 

Capaciteit van de machine

 • Analyse vindt plaats rond de 9e dag van het broedproces

 • Hoogste nauwkeurigheid op de markt (meer dan 99%)

 • Klein en flexibel oppervlak van de machines

 • Geschikt voor alle leeftijden van ouderdieren

 • Arbeidsinzet per set: 3 mensen per shift

 • Niet-invasieve bemonstering

 • Compatibel met in-ovo vaccinaties

 • Doorvoer: 1 broedei per seconde per set

 • Geschikt voor alle broedeieren, wit en bruin

 • Kleine hoeveelheid broedeieren nodig
 • Geschikt voor alle broedtrays

 • Past in alle formaten broederijen dankzij modulair systeem

Studies naar pijnperceptie

Dankzij de Respeggt-technologie kunnen rond de negende dag van het broedproces de vrouwelijke en de mannelijke broedeieren van elkaar onderscheiden worden. De technologie voor de in-ovo geslachtsbepaling wordt door Respeggt gebruikt vóór de twaalfde dag van het broedproces. Dit is belangrijk omdat op deze dag waarschijnlijk de pijnperceptie begint bij het embryo.

Een studie uit 2023 van de Technische Universiteit van München toont aan dat verschillende factoren, zoals hersenactiviteit, beginnen na de 12e broeddag. Dit wijst op het begin van mogelijke pijnperceptie bij het embryo.

Het toepassen van de in-ovo geslachtsbepaling vóór dag 12 van het broedproces garandeert ethische voordelen en voldoet aan de verwachtingen van de consument. De in-ovo geslachtsbepaling moet altijd zo vroeg mogelijk worden toegepast.

De in-ovo geslachtsbepaling van Respeggt is een van de vroegste methoden. De Respeggt-methode werkt rond dag 9 van het broedproces (zie gele gebied in de grafiek).

Respeggt streeft ernaar om door middel van onderzoek en ontwikkeling technische oplossingen aan te bieden die nog eerder gebruikt kunnen worden.

Het stoppen van het broedproces van mannelijke broedeieren is snel en effectief.

Bovendien kunnen deze eieren worden verwerkt tot hoogwaardig voer. Op deze manier kunnen de mannelijke broedeieren een belangrijke rol spelen in de circulaire benadering van voeding.

Dankzij de toepassing van de Respeggt-technologie rond de 9e broeddag, bieden wij een ethische oplossing “Zonder kuikendoden”!