Met hart en verstand:
onze oplossingen tegen het doden van kuikens.

Alleen al in Europa worden bij de productie van eieren elk jaar ongeveer 330 miljoen mannelijke kuikens vlak na hun geboorte gedood. De reden hiervoor? Hanen kunnen geen eieren leggen en leveren in vergelijking met de conventionele vleeskuikens nauwelijks vlees op. Deze wereldwijd gangbare praktijk stelt onze samenleving voor een ethisch probleem. Wij van respeggt onderzoeken al heel lang hoe we dit probleem kunnen oplossen. Met succes: We hebben op dit moment twee verschillende oplossingen die beide aan de hoge respeggt-eisen voldoen waarmee we het doden van kuikens kunnen voorkomen. De eieren zijn te herkennen aan het respeggt-zegel “Zonder kuikendoden” op alle eierverpakkingen en voedingsmiddelen.

Eieren “Zonder kuikendoden”?
Controleer het zelf!

Dankzij de controle van de leveringsketen – die in de kuikenbroederij begint en eindigt bij het eierpakstation – kunt u hier controleren of uw eieren daadwerkelijk door een respeggt-leghen zijn gelegd en welke oplossing gebruikt werd.

Erzeugercode_2021_DE

Voor een toekomst zonder kuikendoden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: respeggt in één oogopslag!

De belofte

Het respeggt-zegel staat voor de belofte “Zonder kuikendoden”. Dankzij de controle van de leveringsketen kunnen we garanderen dat alleen producten die voldoen aan de hoge respeggt-eisen het respeggt-zegel dragen.

Ons respeggt-zegel

Met behulp van moderne Blockchain-technologieën worden gegevens transparant en fraudebestendig overgedragen en kunnen we ervoor zorgen dat de principes van de respeggt-belofte in de toeleveringsketen worden nageleefd. Hierdoor kan iedereen onmiddellijk aan de hand van het respeggt-zegel herkennen dat het om respeggt-eieren gaat en erop vertrouwen dat er bij de productie van deze eieren geen kuikens werden gedood.

Van de kip tot de supermarkt: controle doorheen de hele toeleveringsketen.

Normaal gesproken voeren erkende certificeringsinstanties bij voedingsproducten enkel controles uit op die punten in de toeleveringsketen waarvoor de producent een productbelofte heeft gedaan. De Blockchain-technologie daarentegen is een neutraal platform waarbij de toeleveringsketen vanaf het begin wordt gecontroleerd, zodat deze van het begin tot het einde transparant te traceren is. Deze technologie vormt dus de basis voor de controle van respeggt-eieren. De leden van de toeleveringsketen zijn verplicht om bepaalde informatie over de kuikens, de leghennen of de respeggt-eieren op vooraf bepaalde tijdstippen te registreren. De gegevens worden decentraal en automatisch gecodeerd opgeslagen. Als er zich binnen dit verificatieproces onregelmatigheden voordoen, detecteert het systeem deze onmiddellijk en informeert het automatisch de upstream- en downstream-deelnemers in de toeleveringsketen. Wangedrag of zelfs fraude wordt natuurlijk bestraft en leidt tot een stopzetting van de toeleveringsketen op het getroffen punt. Dit proces garandeert dus een betere transparantie en zorgt ervoor dat fraude en vervalsing niet mogelijk zijn.

De oplossingen

Wij van respeggt willen ertoe bijdragen dat er geen mannelijke kuikens meer moeten worden gedood. We bieden hiervoor momenteel twee oplossingen aan: geslachtsbepaling in het broedei en het zogenoemde mesten van broederhanen. Deze twee oplossingen worden hier in detail voorgesteld:

Geslachtsbepaling in het broedei volgens de SELEGGT-methode

Met de gepatenteerde SELEGGT-methode kan respeggt het uitbroeden van mannelijke kuikens voorkomen en hen zo een uit ethisch oogpunt zeer twijfelachtig lot besparen. Deze procedure is gebaseerd op endocrinologische geslachtsbepaling in het broedei, waarbij aan de hand van hormonen bepaald wordt of het broedei mannelijk of vrouwelijk is. In de volgende video leggen we in detail uit hoe de SELEGGT-methode werkt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: Hoe werkt de SELEGGT-methode?

Op de 9e dag van het broedproces wordt een kleine druppel vloeistof uit de broedeieren gehaald. Dit gebeurt op een niet-invasieve manier. De binnenkant van het broedei wordt dus niet aangeroerd en blijft intact.

De opgezogen druppel wordt dan buiten het broedei in een gepatenteerde marker geplaatst. Vervolgens vindt een reactie plaats waarbij de kleur van de druppel verandert waardoor men gemakkelijk kan zien of het broedei mannelijk of vrouwelijk is.

Nadien worden de mannelijke en vrouwelijke broedeieren van elkaar gescheiden. De mannelijke broedeieren worden verwerkt tot hoogwaardig diervoeder en vormen een belangrijk onderdeel van de voederrecepten van landbouwhuisdieren.

De vrouwelijke broedeieren worden verder uitgebroed. Zo komen na 21 dagen incubatie alleen vrouwelijke kuikens uit die vervolgens als leghennen respeggt-eieren leggen.

De geslachtsbepaling in broedeieren met de SELEGGT-methode is gebaseerd op een wereldwijd unieke, gepatenteerde methode voor endocrinologische geslachtsbepaling in broedeieren, die door SELEGGT GmbH is ontwikkeld. Het basisonderzoek voor deze methode werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leipzig.

Het mesten van respeggt-broederhanen

De respeggt-broederhanen zijn de broers van de respeggt-leghennen en worden samen met hen uitgebroed en grootgebracht. Het mesten van deze hanen duurt meer dan twee keer zo lang als de mestperiode van conventionele vleeskuikens.

Het mesten van de respeggt-broederhanen moet aan dezelfde hoge respeggt-standaards voldoen. Deze omvatten onder andere:

Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de dieren op een diervriendelijke manier worden gehouden en dat respeggt de belofte “Zonder kuikendoden” kan naleven. De vrouwelijke respeggt-kuikens worden grootgebracht tot respeggt-leghennen die later de respeggt-eieren leggen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: Waarop moet men letten bij het mesten van respeggt-broederhanen?

Producten met respeggt-eieren – onze bijdrage voor meer verantwoordelijkheid:

Aangezien de oplossingen van respeggt geschikt zijn voor zowel kleine als grote broederijen zal in de toekomst geen enkel kuiken meer gedood hoeven te worden tijdens de productie van eieren. In supermarkten en discounters kunt u eieren in zeer verschillende vormen vinden. Of het nu gaat om verse eieren of eiproducten zoals noedels, gebak of koekjes – alle voedingsmiddelen die eieren bevatten kunnen worden geëtiketteerd met het respeggt-zegel. Zo leveren wij ook hier een bijdrage om een einde te maken aan het doden van kuikens. Alle voedingsmiddelen die het respeggt-zegel dragen, staan voor een meer ethische en transparante toeleveringsketen in de eierproductie. Met behulp van ons respeggt-zegel kunt u deze voedingsmiddelen direct in de winkel herkennen.

Hier vindt u onze producten in de supermarkt:

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, MIGROS

In bepaalde MIGROS-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van biologische kippen, Poulehouse

In bepaalde Carrefour-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van biologische kippen, Cocorette

In bepaalde Carrefour-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Cocorette

In bepaalde Carrefour-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Coop

In bepaalde Coop-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, JUMBO

In alle JUMBO-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, DEEN

In bepaalde DEEN-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Leferink

In bepaalde supermarkten van EDEKA, MARKTKAUF en familia in de regio Weser-Ems en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Leferink

In bepaalde supermarkten van EDEKA, MARKTKAUF en familia in de regio Weser-Ems en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van scharrelkippen, Landfried

In bepaalde REWE-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van scharrelkippen, Landfried

In bepaalde REWE-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van scharrelkippen, Andres

In bepaalde EDEKA-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, PENNY

In alle PENNY-supermarkten verkrijgbaar

Eiernoedels, Landfried

In bepaalde REWE-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Spiraal-eiernoedels uit volkoren speltmeel, Leferink

In bepaalde supermarkten van EDEKA, MARKTKAUF en familia in de regio Weser-Ems en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, REWE Beste keuze

In bepaalde REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, REWE Beste keuze

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eiersalade, REWE Beste keuze

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, REWE Beste keuze

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Hoe komen de respeggt-eieren in de eierdozen?

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: Hoe komen de respeggt-eieren in de eierdozen?

Over ons

Het bedrijf achter de respeggt-belofte

“Zonder kuikendoden” – dat is de belofte van respeggt GmbH, gevestigd in Duitsland en Nederland. Een internationaal, zeer gemotiveerd team van deskundigen op het gebied van landbouwwetenschap en -technologie, economische wetenschappen en IT werkt samen met sterke partners om het doden van mannelijke kuikens te stoppen. We kunnen ons doel nu bereiken door middel van verschillende oplossingen: Het bedrijf legt sinds 2019 de randvoorwaarden vast voor de geslachtsbepaling in het broedei en voor het mesten van broederhanen en zorgt zo voor maximale transparantie en controle in de toeleveringsketen door de garantie “Zonder kuikendoden”.

De belofte “Zonder kuikendoden” is te herkennen aan het respeggt-zegel op de verpakking.

Meer informatie over respeggt GmbH en haar diensten vindt u op:
www.respeggt-group.com