Met hart en verstand:
onze oplossingen tegen het doden van kuikens.

Alleen al in Europa worden bij de productie van eieren jaarlijks ongeveer 330 miljoen mannelijke kuikens vlak na hun geboorte gedood. Waarom?? Hanen leggen geen eieren en leveren in vergelijking met conventionele vleeskuikens nauwelijks vlees op. Dit vormt een ethisch probleem voor onze samenleving, waar wij van respeggt al heel lang een oplossing voor zoeken. En met succes: momenteel hebben we twee verschillende oplossingen die aan onze hoge respeggt-eisen voldoen waarmee het doden van kuikens kan worden voorkomen. Zie je het hartvormige respeggt-keurmerk op een eierdoos of op de verpakking van een ander voedingsmiddel waar eieren in zijn verwerkt staan? Dan weet je zeker dat er in het hele proces geen mannelijke kuikens zijn gedood. #zonderkuikendoden

Eieren “Zonder kuikendoden”?
Check het zelf!

Wij controleren de hele leveringsketen van de eieren, die begint in de kuikenbroederij en eindigt bij het eierpakstation. Check hier zelf of jouw ei door een respeggt-leghen is gelegd en welke oplossing hierbij gebruikt werd.

Erzeugercode_2021_DE

Voor een toekomst zonder kuikendoden.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: respeggt in één oogopslag!

De belofte

Het respeggt-keurmerk staat voor de belofte “Zonder kuikendoden”. Dankzij de controle van de leveringsketen kunnen we garanderen dat alleen producten die voldoen aan de hoge respeggt-eisen het hartvormige respeggt-keurmerk dragen.

Het respeggt-keurmerk

Moderne Blockchain-technologieën zorgen ervoor dat gegevens transparant en fraudebestendig worden overgedragen. Ook kunnen we zo zeker stellen dat de principes van de respeggt-belofte in de toeleveringsketen worden nageleefd. Het respeggt-keurmerk verzekert je dat er bij de productie van deze eieren geen kuikens zijn gedood.

Van de kip tot de supermarkt: we controleren de hele toeleveringsketen.

Normaal gesproken voeren erkende certificeringsinstanties bij voedingsproducten alleen controles uit op punten in de toeleveringsketen waarvoor de producent een productbelofte heeft gedaan. Onze blockchain-technologie werkt anders: dit is een neutraal platform waarbij de toeleveringsketen vanaf het begin wordt gecontroleerd, zodat alles transparant traceerbaar is. De deelnemers van de toeleveringsketen zijn hierbij verplicht bepaalde informatie over de kuikens, leghennen of respeggt-eieren te registreren. Deze gegevens worden decentraal en automatisch gecodeerd opgeslagen. Gaat er ergens in dit verificatieproces iets mis, dan herkent het systeem dit direct en worden de andere deelnemers van de toeleveringsketen hierover ingelicht. Indien er wangedrag of zelfs fraude wordt vastgesteld, wordt de leveringsketen op het getroffen punt onmiddellijk stilgelegd en de betrokken deelnemer gestraft. Zo zorgt dit proces voor meer transparantie en wordt fraude en vervalsing voorkomen.

De oplossingen

respeggt zet zich in tegen het doden van mannelijke kuikens: Hier hebben we nu twee oplossingen voor: geslachtsbepaling in het broedei en het mesten van broederhanen. Deze twee oplossingen leggen we hier verder uit:

Geslachtsbepaling in het broedei volgens de SELEGGT-methode

Met de gepatenteerde SELEGGT-methode kan respeggt het uitbroeden van mannelijke kuikens voorkomen en hen zo een uit ethisch oogpunt zeer twijfelachtig lot besparen. Deze procedure is gebaseerd op endocrinologische geslachtsbepaling in het broedei, waarbij we door hormoon-analyse kunnen zien of het broedei mannelijk of vrouwelijk is. In de volgende video leggen we in detail uit hoe de SELEGGT-methode werkt.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: Hoe werkt de SELEGGT-methode?

Op de 9e dag van het broedproces wordt een kleine druppel vloeistof uit de broedeieren gehaald. Dit gebeurt op een niet-invasieve manier. De binnenkant van het broedei wordt dus niet aangeroerd en blijft intact.

De opgezogen druppel wordt dan buiten het broedei in een gepatenteerde marker geplaatst. Vervolgens vindt een reactie plaats waarbij de kleur van de druppel verandert, waardoor eenvoudig af te lezen is of het broedei mannelijk of vrouwelijk is.

Hierna worden de mannelijke en vrouwelijke broedeieren van elkaar gescheiden. De mannelijke broedeieren worden verwerkt tot hoogwaardig diervoeder en vormen een belangrijk onderdeel van de voederrecepten van landbouwhuisdieren.

De vrouwelijke broedeieren worden verder uitgebroed. Zo komen na 21 dagen incubatie alleen vrouwelijke kuikens uit die vervolgens als leghennen respeggt-eieren leggen.

De geslachtsbepaling in broedeieren met de SELEGGT-methode is gebaseerd op een wereldwijd unieke, gepatenteerde methode voor endocrinologische geslachtsbepaling in broedeieren, die door SELEGGT GmbH is ontwikkeld. Het basisonderzoek voor deze methode werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leipzig.

Het mesten van respeggt-broederhanen

De respeggt-broederhanen zijn de broers van de respeggt-leghennen en worden samen met hen uitgebroed en grootgebracht. Het mesten van deze hanen duurt meer dan twee keer zo lang als de mestperiode van conventionele vleeskuikens.

Het mesten van de respeggt-broederhanen moet aan dezelfde hoge respeggt-eisen voldoen:

Alleen zo kunnen de dieren op een diervriendelijke manier worden gehouden en kan respeggt de belofte “Zonder kuikendoden” naleven. De vrouwelijke respeggt-kuikens worden grootgebracht tot respeggt-leghennen, die later de respeggt-eieren leggen.

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: Wat is belangrijk bij het mesten van respeggt-broederhanen?

Producten met respeggt-eieren – zo dragen we bij aan meer verantwoordelijkheid

De oplossingen van respeggt zijn geschikt voor zowel kleine als grote broederijen. Dit betekent dat in de toekomst geen enkel kuiken meer gedood hoeft te worden tijdens de productie van eieren. In supermarkten en discountzaken vind je eieren in verschillende vormen; of het nu gaat om verse eieren of om eiproducten als noedels, gebak of koekjes – alle voedingsmiddelen die eieren bevatten kunnen worden voorzien van het hartvormige respeggt-keurmerk. Zo leveren wij ook hier een bijdrage om een einde te maken aan het doden van kuikens. Alle voedingsmiddelen met het respeggt-keurmerk staan voor een meer ethische en transparante toeleveringsketen in de eierproductie. Met behulp van ons respeggt-keurmerk kun je deze voedingsmiddelen onmiddellijk in de winkel herkennen.

Hier vind je onze producten in de supermarkt:

Aardappelsalade, REWE Beste Wahl

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, COOP

In COOP-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met mobiele vrije uitloop, May

In supermarkten van REWE en MARKTKAUF in de regio Münster/Hamm en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van biologische kippen, Friedersdorf

In supermarkten van REWE in de regio Berlin en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Lönink

In supermarkten van Kaufland en Combi in de regio Grafschaft Bentheim en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van biologische kippen, JUMBO

In alle JUMBO-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Lönink

In supermarkten van Kaufland en Combi in de regio Grafschaft Bentheim en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Hoogvliet

In Hoogvliet-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, MIGROS

In MIGROS-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van biologische kippen, Poulehouse

In Carrefour-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van biologische kippen, Cocorette

In Carrefour-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Cocorette

In Carrefour-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, JUMBO

In alle JUMBO-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, DEEN

In DEEN-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Leferink

In supermarkten van EDEKA, MARKTKAUF en familia in de regio Weser-Ems en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, Leferink

In supermarkten van EDEKA, MARKTKAUF en familia in de regio Weser-Ems en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van scharrelkippen, Landfried

In REWE-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van scharrelkippen, Landfried

In REWE-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van scharrelkippen, Andres

In EDEKA-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, PENNY

In alle PENNY-supermarkten verkrijgbaar

Eiernoedels, Landfried

In REWE-supermarkten in Rijnland-Palts en direct in de boerderij verkrijgbaar

Spiraal-eiernoedels uit volkoren speltmeel, Leferink

In supermarkten van EDEKA, MARKTKAUF en familia in de regio Weser-Ems en direct in de boerderij verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, REWE Beste Wahl

In REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, REWE Beste Wahl

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eiersalade, REWE Beste Wahl

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, REWE Beste Wahl

In alle REWE-supermarkten verkrijgbaar

Hoe komen de respeggt-eieren in de eierdozen?

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Video: Hoe komen de respeggt-eieren in de eierdozen?

Over ons

Het bedrijf achter de respeggt-belofte

“Zonder kuikendoden” – dat is de belofte van respeggt GmbH, gevestigd in Duitsland en Nederland. Een internationaal, zeer gemotiveerd team van deskundigen op het gebied van landbouwwetenschap en -technologie, economische wetenschappen en IT werkt samen met sterke partners om het doden van mannelijke kuikens te stoppen. Sinds 2019 leggen wij de randvoorwaarden vast voor de geslachtsbepaling in het broedei en het mesten van broederhanen, twee oplossingen om het doden van kuikens tegen te gaan. Zo zorgen we voor maximale transparantie en controle in de toeleveringsketen. De belofte “Zonder kuikendoden” is te herkennen aan het respeggt-keurmerk op de verpakking en de respeggt-stempel op het ei.

Meer informatie over respeggt GmbH vind je op:
www.respeggt-group.com