Als de geslachtsbepaling in het broedei is uitgevoerd met de RESPEGGT-technologie brengt Respeggt geen kosten in rekening voor de verificatie van de supply chain, noch aan het leghennenbedrijf, noch aan de broederei, het opfokbedrijf of het eierpakstation.

Integendeel: nadat de verificatie van de supply chain in de 50e levensweek van de Respeggt-leghennen met succes is afgerond, ontvangt het leghennenbedrijf rechtstreeks van Respeggt een onkostenvergoeding van 0,05 € per geplaatste Respeggt-leghen, indien in de supply chain de Respeggt-methode werd toegepast.

Als de geslachtsbepaling in het broedei door middel van de PLANTegg– of InOvo-methode is uitgevoerd, rekent Respeggt na het uitkomen van de kuikens een bedrag van 0,09 € aan per uitgekomen, vrouwelijk kuiken. Deze kosten worden direct in rekening gebracht aan de broederijen. Bovendien hebben de kosten van 0,09 € voor grote koppels een maximumgrens van 5.000 €.