Nieuwe respeggt-systeemhandboek online

Graag informeren wij u over de update van onze respeggt-systeemhandboek. Veranderde regelgeving en interne veranderingen hebben kleine aanpassingen in onze eisen noodzakelijk gemaakt. We hopen dat we ook met dit systeemhandboek een moderne en betrouwbare oplossing kunnen bieden om een einde te maken aan het doden van kuikens.