De oplossingen

Wij van respeggt willen ertoe bijdragen dat er geen mannelijke kuikens meer moeten worden gedood.
Op dit ogenblik bieden we hiervoor drie oplossingen:

De SELEGGT-methode –
de geslachtsbepaling in het broedei

Met de gepatenteerde SELEGGT-methode kan respeggt het uitbroeden van mannelijke kuikens voorkomen en hen zo een uit ethisch oogpunt zeer twijfelachtig lot besparen.

Deze procedure is gebaseerd op endocrinologische geslachtsbepaling in het broedei, waarbij d.m.v. een hormoonanalyse bepaald wordt of het broedei mannelijk of vrouwelijk is.

Laser perforatie van de eierschaal

Al op de 9e dag van het broedproces wordt een kleine druppel vloeistof uit de broedeieren gehaald. Dit gebeurt op een niet-invasieve manier. De binnenkant van het broedei wordt dus niet aangeroerd en blijft intact.

De opgezogen druppel wordt dan buiten het broedei in een gepatenteerde marker geplaatst. Vervolgens vindt een reactie plaats waarbij de kleur van de druppel verandert waardoor men gemakkelijk kan zien of het broedei mannelijk of vrouwelijk is.

Nadien worden de mannelijke en vrouwelijke broedeieren van elkaar gescheiden. De mannelijke broedeieren worden verwerkt tot hoogwaardig diervoeder en vormen een belangrijk onderdeel van de voederrecepten van landbouwhuisdieren.

De vrouwelijke broedeieren worden verder uitgebroed. Zo komen na 21 dagen alleen vrouwelijke kuikens uit die vervolgens als leghennen respeggt-eieren leggen.

In de volgende video leggen we in detail uit hoe de SELEGGT-methode werkt.

De geslachtsbepaling in broedeieren met de SELEGGT-methode is gebaseerd op een wereldwijd unieke, gepatenteerde methode voor endocrinologische geslachtsbepaling in broedeieren, die door SELEGGT GmbH is ontwikkeld. Het basisonderzoek voor deze methode werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leipzig.

Andere geslachtsbepalingsmethoden in het broedei

De bedrijven PlantEGG en In Ovo voeren eveneens de geslachtsbepaling in het broedei op de 9e dag van het broedproces uit.
respeggt erkent deze twee methoden als duurzame oplossingen tegen het doden van kuikens en biedt ook een respeggt-controle van de toeleveringsketen aan voor hun toeleveringsketens. Eieren uit een PlantEGG- of In Ovo-toeleveringsketen kunnen dus ook met het hartvormige respeggt-keurmerk in de handel worden gebracht.

Het mesten van respeggt-broederhanen

Hiervoor heeft respeggt haar eigen, hoge eisen vastgelegd. Deze omvatten onder andere:

  • De vrouwelijke en mannelijke kuikens moeten afkomstig zijn van dezelfde koppels.
  • Er moet materiaal voorhanden zijn waarmee ze zich kunnen bezighouden, bijv. pikstenen of strobalen en zitstokken ter afwisseling van de stalvloer.
  • Het voer is vrij van genetische modificatie.
  • De snavels worden niet ingekort
  • Het vlees van de respeggt-broederhanen moet later tot hoogwaardig voedsel worden verwerkt.

Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat de dieren op een diervriendelijke manier worden gehouden en dat respeggt de belofte "Zonder kuikendoden" kan naleven. De vrouwelijke respeggt-kuikens worden grootgebracht tot respeggt-leghennen die later de respeggt-eieren leggen.