Wij van respeggt willen ertoe bijdragen dat er geen mannelijke kuikens meer moeten worden gedood.
Op dit ogenblik bieden we hiervoor drie oplossingen:

De SELEGGT-methode –
de geslachtsbepaling in het broedei

Met de gepatenteerde SELEGGT-methode kan respeggt het uitbroeden van mannelijke kuikens voorkomen en hen zo een uit ethisch oogpunt zeer twijfelachtig lot besparen.

Deze procedure is gebaseerd op endocrinologische geslachtsbepaling in het broedei, waarbij d.m.v. een hormoonanalyse bepaald wordt of het broedei mannelijk of vrouwelijk is.

Laser perforatie van de eierschaal

Al op de 9e dag van het broedproces wordt een kleine druppel vloeistof uit de broedeieren gehaald. Dit gebeurt op een niet-invasieve manier. De binnenkant van het broedei wordt dus niet aangeroerd en blijft intact.

De opgezogen druppel wordt dan buiten het broedei in een gepatenteerde marker geplaatst. Vervolgens vindt een reactie plaats waarbij de kleur van de druppel verandert waardoor men gemakkelijk kan zien of het broedei mannelijk of vrouwelijk is.

Nadien worden de mannelijke en vrouwelijke broedeieren van elkaar gescheiden. De mannelijke broedeieren worden verwerkt tot hoogwaardig diervoeder en vormen een belangrijk onderdeel van de voederrecepten van landbouwhuisdieren.

De vrouwelijke broedeieren worden verder uitgebroed. Zo komen na 21 dagen alleen vrouwelijke kuikens uit die vervolgens als leghennen respeggt-eieren leggen.

In de volgende video leggen we in detail uit hoe de SELEGGT-methode werkt.

https://youtube.com/watch?v=8F1i7clt1UA%3Fhl%3Dnl%26cc_lang_pref%3Dnl%26cc_load_policy%3D1

De geslachtsbepaling in broedeieren met de SELEGGT-methode is gebaseerd op een wereldwijd unieke, gepatenteerde methode voor endocrinologische geslachtsbepaling in broedeieren, die door SELEGGT GmbH is ontwikkeld. Het basisonderzoek voor deze methode werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Leipzig.

De PLANTegg-methode

Het bedrijf PLANTegg voert eveneens een geslachtsbepaling in het broedei op de 9e dag van het broedproces uit.

respeggt erkent deze methode als duurzame oplossing tegen het doden van kuikens en biedt ook een respeggt-controle van de supply chain aan voor hun supply chains. Eieren uit een PLANTegg-supply chain kunnen dus ook met het hartvormige respeggt-keurmerk worden verkocht.

De In Ovo-methode

Ook het bedrijf In Ovo voert de geslachtsbepaling in het broedei op de 9e dag van het broedproces uit.

respeggt erkent deze methode als duurzame oplossing tegen het doden van kuikens en biedt ook een respeggt-controle van de supply chain aan voor hun supply chains. Eieren uit een In Ovo-supply chain kunnen dus ook met het hartvormige respeggt-keurmerk worden verkocht.