Het hartvormige respeggt-keurmerk staat voor de belofte “Zonder Kuikendoden”. Dankzij de controle van de supply chain kunnen we garanderen dat alleen producten die voldoen aan de hoge respeggt-eisen het hartvormige respeggt-keurmerk dragen.

Nieuws

lk jaar worden er wereldwijd ongeveer

6

miljard

mannelijke kuikens kort na de geboorte gedood.

De reden hiervoor? Hanen kunnen geen eieren leggen en leveren in vergelijking met de conventionele vleeskuikens nauwelijks vlees op. Deze wereldwijd gangbare praktijk stelt onze samenleving voor een ethisch probleem. Wij van respeggt onderzoeken al heel lang hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Met succes: We hebben op dit moment verschillende oplossingen via de geslachtsbepaling in het broedei die aan de hoge respeggt-eisen voldoen waarmee we het doden van kuikens kunnen voorkomen.

De eieren zijn te herkennen aan het respeggt-keurmerk “Zonder Kuikendoden” op alle eierverpakkingen en voedingsmiddelen.

Eieren “Zonder Kuikendoden”? Ja, het werkt!

Dankzij de controle van de supply chain – die in de kuikenbroederij begint en eindigt bij het eierpakstation – kunt u hier controleren of uw eieren daadwerkelijk door een respeggt-leghen zijn gelegd en welke oplossing gebruikt werd.

Werd uw ei door een van onze respeggt-leghennen gelegd?
Check het zelf!

respeggt in één oogopslag

Met behulp van moderne blockchain-technologieën worden gegevens transparant en fraudebestendig overgedragen en kunnen we ervoor zorgen dat de principes van de respeggt-belofte in de supply chain worden nageleefd. Hierdoor kan iedereen onmiddellijk aan de hand van het respeggt-keurmerk herkennen dat het om respeggt-eieren gaat en erop vertrouwen dat er bij de productie van deze eieren geen kuikens werden gedood.

https://youtube.com/watch?v=rcf_p0UktIk%3Fhl%3Dnl%26cc_lang_pref%3Dnl%26cc_load_policy%3D1