Op de homepage van www.respeggt.com kan de consument een zoekfunctie gebruiken waar hij de producentencode kan ingeven. Hier kunnen consumenten en Respeggt-partners de op het Respeggt-ei gedrukte producentencode invoeren om na te gaan of het wel degelijk om een ei van een Respeggt-legkoppel gaat. Bovendien wordt aan de hand van de volgende boodschap getoond met welke oplossing de belofte “Zonder Kuikendoden” werd bereikt: “Zonder Kuikendoden” dankzij de geslachtsbepaling in het broedei door middel van de Respeggt/PLANTegg/InOvo-methode. Dit biedt de consument een hoge mate van transparantie en grote zekerheid met betrekking tot de productbelofte.