7 maart 2024

7 maart 2024

Welke perceptie van dierenwelzijn heeft de consument?

De laatste enquête van consumentenorganisatie @BEUC laat zien hoe de Europese consument dierenwelzijn in de agrarische sector inschat. De resultaten van 8 lidstaten laten zien dat men vindt dat kippen en varkens in de slechtste omstandigheden worden gehouden. Een opvallende uitkomst is dat veel consumenten, 29% van de respondenten, niet afweten van het doden van eendagshaantjes, terwijl er elk jaar miljoenen eendagshaantjes worden gedood. Dit benadrukt dat er meer bewustzijn moet komen. Daarnaast is een geharmoniseerde wetgeving in alle lidstaten nodig om consistente regels voor dierenwelzijn te waarborgen.