7 juni 2021

7 juni 2021

Eerste vrouwelijke respeggt-kuikens in Frankrijk zijn uitgebroed!
respeggt group heeft een “respeggt Sexing Unit” opgericht in de broederij van Novoponte en voert daar de geslachtsbepaling in het broedei uit. Hier kunt u het Franse persbericht lezen.