5 maart 2024

5 maart 2024

Duitsland laat zien hoe snel een markt kan veranderen!

Niet alleen is het kuikendoden binnen 2 jaar afgeschaft, de oplossing is ook veranderd! In 2022 werd 70% van de broederhaantjes opgefokt en in 2023 is dat omgedraaid! 70% van de leghennen “zonder kuikendoden” komt dan van ketens met in-ovo geslachtsbepaling. Hoe dit kan? De capaciteit van in-ovo geslachtsbepaling is enorm toegenomen (door ons, onder andere) en de kritiek op het opfokken van broederhaantjes nam toe. In 2024 verwachten we een nog groter aandeel van in-ovo geslachtsbepaling!