30 augustus 2023

30 augustus 2023

Weser-Ems, de leidende prijs-index in Duitsland, gaat eieren #zonder kuikendoden vermelden.

Wij zijn blij om mee te delen dat de Vereniging van 𝗪𝗲𝘀𝗲𝗿-𝗘𝗺𝘀-𝗘𝗶𝗲𝗿𝗽𝗮𝗰𝗸𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻 𝗲𝗩 tijdens haar meest recente algemene vergadering een belangrijke bijdrage heeft geleverd met betrekking tot de verplichting om te zorgen voor transparantie en ethische praktijken in de pluimveesector. Vanaf de 36e kalenderweek wordt de notering voor Duitse eieren gewijzigd van type 2-houderij (scharrelhouderij, KAT) naar de meer ethische scharreleieren (KAT) “Zonder Kuikendoden” (Ohne Kükentoten – OKT-eieren). De nieuwe standaard wordt officieel van kracht met de publicatie van de weeklijst op 8 september 2023. Dit geeft het thema “zonder kuikendoden” een groter platform en zet hopelijk een nieuwe standaard voor de Duitse eiermarkt. Wij willen het goede voorbeeld geven naar een meer humane en transparante pluimveesector en hopen dat anderen dit voorbeeld zullen volgen.