28 juli 2022

28 juli 2022

Wijzigingen in het bedrijfsmodel van respeggt

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de recente wijzigingen in het respeggt-systeem. Deze veranderingen zijn het resultaat van marktontwikkelingen, technologische vooruitgang en de voortdurende inspanningen van respeggt om de risico’s zo klein mogelijk en de instap voor alle systeempartners zo laagdrempelig mogelijk te houden.

Hier vindt u alle wijzigingen die met onmiddellijke ingang zullen worden doorgevoerd voor alle nieuwe bestellingen die na 01.08. 2022 worden ontvangen.