28 februari 2024

28 februari 2024

In-ovo geslachtsbepaling is realiteit

Het doden van eendagshaantjes wordt steeds minder geaccepteerd in de moderne wereld. Zo is er, met name in Europa, een steeds groter bewustzijn met betrekking tot dierenwelzijn. Zoals het artikel van Avinews International aangeeft, is de introductie van technologie om het geslacht van broedeieren tijdens het broedproces te bepalen een doorbraak voor dierenwelzijn, omdat met deze technologie het doden van eendagshaantjes niet meer nodig is. Hierdoor worden alleen de vrouwelijke kuikens uitgebroed bij kuikens die voor de leghennenhouderij zijn bestemd. Hierdoor wordt voorkomen dat eendagshaantjes gedood moeten worden. Deze vooruitgang gaat niet alleen over ethische dilemma’s, maar is ook een voorbeeld van de positieve invloed die techniek kan hebben op het oplossen van al lang bestaande issues in de pluimveehouderij. Het betekent voor de pluimveesector een grote stap vooruit.