22 november 2022

22 november 2022

Duits dilemma rondom eendagshaantjes – artikel in NIEUWE OOGST

In de online editie van het magazine NIEUWE OOGST schetste John Lamers, de moeilijke situatie van Duitsland bij de uitfasering van het kuikendoden in verband met de aanscherping van de wet vanaf 2024 en sprak hierover met onze collega’s op EuroTier 2022.

In het artikel worden de momenteel besproken scenario’s en alternatieven onderzocht tegen de achtergrond van economische efficiëntie en duurzaamheid. De auteur wijst op een mogelijke herevaluatie van de bestaande wet inzake dierenwelzijn in 2023 als gevolg van nieuwe wetenschappelijke bevindingen over de pijnperceptie van het kippenembryo in het broedei.