12 augustus 2021

12 augustus 2021

Europa’s grootste leghennenbroederij Verbeek’s Broederij B.V. begint met behulp van respeggt group met de geslachtsbepaling in het broedei om een einde te maken aan het doden van kuikens.