Systeempartners

"Zonder kuikendoden" - dat is de belofte van respeggt.

Info-Video

Met onze innovatieve SELEGGT-methode voor de vroegtijdige geslachtsbepaling in het broedei dragen we hiertoe bij en bieden deze methode als dienst in de supply chains voor de eierproductie aan. Om onze belofte zichtbaar te maken voor de consument, kan het hartvormige respeggt-keurmerk worden aangebracht op de verpakking van eieren en verwerkte voedingsmiddelen (zoals muffins, pasta, mayonaise, eierlikeur, enz.).

5 cent
onkostenvergoeding per respeggt-leghen

Voor de respeggt-controle van de volledige supply chain ontvangt het leghennenbedrijf 5 cent per gehuisveste respeggt-leghen als onkostenvergoeding van respeggt indien de SELEGGT-methode werd gebruikt om het doden van kuikens te stoppen.


Om het voor alle systeempartners in de supply chain zo gemakkelijk mogelijk te maken om het doden van kuikens te stoppen, biedt respeggt twee dienstverleningen aan:

Info-Video

1. De geslachtsbepaling in het broedei. respeggt installeert de SELEGGT-technologie op eigen kosten in de broederijen. respeggt neemt ook de personeels- en materiaalkosten voor zijn rekening. De broederijen betalen respeggt voor de geslachtsbepaling in het broedei waarbij een prijs wordt betaald per geanalyseerd vrouwelijk broedei. Broederijen hoeven dus niet te investeren in machines en kunnen hun klanten kuikens/jonge leghennen "Zonder Kuikendoden" aanbieden.

Info-Video

2. De controle van de supply chain. respeggt controleert de supply chains - van de broederij tot in de eierdoos of de levensmiddelenverpakking - om de meerwaarde "Zonder Kuikendoden" aan de consumenten te kunnen garanderen. Eierdozen en levensmiddelenverpakkingen kunnen dan het hartvormige respeggt-keurmerk dragen.

Dankzij dit bedrijfsmodel kunnen alle systeempartners in de eierproductie gemakkelijk het geslacht in het broedei bepalen en zo een einde maken aan het doden van kuikens. Bovendien kunnen we garanderen dat de consument respeggt-eieren "Zonder Kuikendoden" krijgt dankzij de geslachtsbepaling in het broedei via de SELEGGT-methode/PLANTegg-methode/In Ovo-methode.

Een gedetailleerde beschrijving van de door respeggt aangeboden diensten vindt u in ons respeggt-systeemhandboek

Van de kip tot de supermarkt: controle doorheen de hele supply chain.

Normaal gesproken voeren erkende certificeringsinstanties bij voedingsproducten enkel controles uit op die punten in de supply chain waarvoor de producent een productbelofte heeft gedaan.

Om de belofte "Zonder Kuikendoden" zo goed mogelijk te kunnen garanderen, vertrouwt respeggt op een speciaal voor dit doel ontwikkeld Supply Chain Monitoring System (SCMS) dat op blockchain gebaseerd is. De blockchain-technologie is in vergelijking met conventionele certificeringsprocedures een neutraal platform waarbij de supply chain vanaf het begin wordt gecontroleerd, zodat deze van het begin tot het einde transparant te traceren is.

Bovendien zijn de leden van de supply chain verplicht om informatie bij te houden over de geslachtsbepaling in het broedei, het uitbroeden van de kuikens, het opfokken ervan gedurende 17 weken, het houderijsysteem van de leghennen en de omgang met de respeggt-eieren. De gegevens worden decentraal en automatisch gecodeerd opgeslagen. Dit proces garandeert dus een betere transparantie en zorgt ervoor dat fraude en vervalsing niet mogelijk zijn.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat de principes van de respeggt-belofte in de supply chain worden nageleefd. Hierdoor kan iedereen onmiddellijk aan de hand van het respeggt-keurmerk herkennen dat het om respeggt-eieren gaat en erop vertrouwen dat er bij de productie van deze eieren geen kuikens werden gedood.

Wij zijn trots op onze systeempartners

Pakstations

Eierbrekerijen

Levensmiddelenproducenten

Word onderdeel van het
respeggt-systeem.

Het respeggt-systeem

U wilt graag onze respeggt-systeempartner worden? Lees hiervoor eerst het respeggt-systeemhandboek zodat u vertrouwd geraakt met onze vereisten. Dit systeemhandboek dient als bindende basis om het respeggt-proces binnen de respeggt-supply chains te garanderen, controleren en implementeren.

De respeggt-affiches

Bent u een nieuwe respeggt-systeempartner en wilt u uw werknemers informeren over de bijbehorende vereisten? Hier vindt u onze affiches met de respeggt-regels voor broederijen, opfokbedrijven, leghennenbedrijven, pakstations en eierbrekerijen.

Het respeggt-stalbord

Met het respeggt-stalbord (in A4-formaat) kunt u aangeven in welke stallen respeggt-dieren zitten.

Informatiemateriaal

Wij stellen graag informatiemateriaal aan u, uw klanten en uw medewerkers ter beschikking. Als u flyers, posters of iets dergelijks nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@respeggt.com

Heeft u vragen over het respeggt-systeem en/of wilt u meer weten over ons systeem? Neem dan contact met ons op via info@respeggt.com of neem een kijkje bij onze FAQ's.


 • We zijn blij dat u samen met ons een einde wilt maken aan het doden van kuikens. Lees ons respeggt-systeemhandboek voor meer informatie over onze vereisten. Gelieve daarna contact op te nemen met mevrouw Kristin Höller (kristin.hoeller@respeggt-group.com). Mevrouw Höller zal u informeren over alle verdere stappen en u helpen om een respeggt-systeempartner te worden. We kijken uit naar uw aanvraag!

 • Info-Video


  De technologische ontwikkelingen op het gebied van de geslachtsbepaling in broedeieren gaan razendsnel. Indien een kapitaalintensieve technologie vandaag aan een broederij zou worden verkocht, zou de technologie na korte tijd verouderd en mogelijk niet meer concurrerend zijn.

  Om dit te vermijden, installeert respeggt de SELEGGT-technologie in broederijen op eigen kosten, d.w.z. dat de technologie niet wordt doorverkocht. Bovendien betaalt respeggt de personeels- en productiekosten van de geslachtsbepaling.

  De financiering van de geslachtsbepaling in het broedei met de SELEGGT-methode gebeurt als volgt: de broederijen betalen aan respeggt een prijs per geanalyseerd, vrouwelijk broedei.


 • respeggt biedt de volgende garanties voor systeempartners en consumenten:

  • Nadat de respeggt-controle van de supply chain in de 50e levensweek van de respeggt-leghennen met succes is afgerond, ontvangt het leghennenbedrijf rechtstreeks van respeggt een onkostenvergoeding van 0,05 € per gehuisveste respeggt-leghen, indien er voor het koppel dankzij de SELEGGT-methode geen kuikens werden gedood.
  • De garantie "Zonder Kuikendoden" door een transparante controle van de supply chain, wat met het hartvormige respeggt-keurmerk op verse eieren en verwerkte voedingsmiddelen zichtbaar is.
  • Consumenten kunnen de toegevoegde waarde "Zonder Kuikendoden" gemakkelijk controleren door de producentencode in te voeren op de website www.respeggt.com.
  • Na de controle van de supply chain wordt de respeggt-stempel op de eieren gezet. De verpakkingen van respeggt-eieren en respeggt-levensmiddelen krijgen het hartvormige respeggt-keurmerk.
  • Het leghennenbedrijf krijgt voor elk door respeggt gecontroleerd respeggt-leghennenkoppel dat 19 weken oud is een respeggt-certificaat "Zonder Kuikendoden".
  • Indien een door respeggt gecontroleerd leghennenkoppel uit een supply chain met de SELEGGT-methode vóór de 50e levensweek moet worden geruimd wegens de vogelgriep, zal respeggt de broederij geen kosten aanrekenen voor de geslachtsbepaling van het identieke, vervangende respeggt-koppel wanneer ook daar de SELEGGT-methode wordt gebruikt.
  • Ook andere vroegtijdige geslachtsbepalingsmethodes, zoals de PLANTegg- en In Ovo-methode, kunnen door respeggt worden gecontroleerd. Dit betekent dat eieren in deze supply chains ook als respeggt-eieren verkocht kunnen worden.
  • De vroegst mogelijke en meest duurzame oplossing om een einde te maken aan het doden van kuikens. De meest gebruikte oplossing tegen het doden van kuikens door respeggt is de SELEGGT-methode. Deze methode:
   • heeft geen nadelige gevolgen voor het broedei
   • wordt op de 9e dag van het broedproces (vóór enig gevoel van pijn aanwezig is) uitgevoerd
   • kan voor alle kleuren van broedeieren en genetica toegepast worden.
   • kan bij elke broederij worden besteld, ook als deze niet over een eigen SELEGGT-installatie beschikt.

 • Als de geslachtsbepaling in het broedei is uitgevoerd met de SELEGGT-methode brengt respeggt geen kosten in rekening voor de controle van de supply chain, noch aan het leghennenbedrijf, noch aan de broederij, het opfokbedrijf of het eierpakstation.

  Integendeel: nadat de controle van de supply chain in de 50e levensweek van de respeggt-leghennen met succes is afgerond, ontvangt het leghennenbedrijf rechtstreeks van respeggt een onkostenvergoeding van 0,05 € per gehuisveste respeggt-leghen, indien in de supply chain de SELEGGT-methode werd toegepast.

  Als de geslachtsbepaling in het broedei is uitgevoerd door middel van de PLANTegg- of In Ovo-methode rekent respeggt na het uitkomen van de kuikens een bedrag aan van 0,10 € per bestelde respeggt-leghen. Het bedrag wordt direct in rekening gebracht aan de broederijen. Bovendien zullen die kosten (0,10 € per respeggt-leghen) voor grote koppels (50.000 leghennen en meer) een maximumgrens van 5.000 € hebben.


 • De door respeggt erkende methoden voor de geslachtsbepaling in het broedei worden momenteel alleen in Midden-Europa toegepast. respeggt-kuikens/jonge hennen kunnen rechtstreeks bij de leghennenbroederijen worden besteld.

  De SELEGGT-methode is momenteel geïnstalleerd in de volgende broederijen:


  Bovendien verricht respeggt de geslachtsbepaling in het broedei met behulp van de SELEGGT-methode in zijn eigen sexing center in Nederland (Barneveld). Hierdoor kan elke Midden-Europese broederij worden voorzien van geselecteerde vrouwelijke broedeieren van elke genetische soort. De kuikens van respeggt kunnen dus in elke Midden-Europese broederij uit het ei komen. Neem daarom altijd rechtstreeks contact op met de broederijen.


 • Indien een door respeggt gecontroleerd leghennenkoppel uit een supply chain met de SELEGGT-methode tijdens de opfok of vóór de 50e levensweek wegens de vogelgriep (AI) verplicht door de autoriteiten moet worden geruimd, zal respeggt de broederij geen kosten aanrekenen voor de geslachtsbepaling van het identieke, vervangende respeggt-koppel wanneer ook daar de SELEGGT-methode wordt gebruikt.

  Het officiële bevel tot ruiming wegens AI moet hiervoor naar respeggt worden gestuurd. Het gaat om een "identiek vervangend koppel" indien onmiddellijk na de ruiming hetzelfde aantal dieren voor de eerder geruimde stal bij de broederij wordt besteld, waarbij de SELEGGT-methode en de respeggt-controle van de supply chain werden toegepast.

  Het aanbod en de hierin beschreven regelingen kunnen worden gewijzigd en kunnen te allen tijde eenzijdig door respeggt worden herroepen.


 • Om de belofte "Zonder Kuikendoden" te garanderen, heeft respeggt een op blockchain gebaseerd Supply Chain Monitoring System (SCMS) ontwikkeld. Alle vrouwelijke kuikens die dankzij de oplossingen van respeggt uit het ei komen, worden respeggt-kuikens genoemd. Deze respeggt-kuikens worden gedurende hun hele levenscyclus - van de broederij tot het opfokbedrijf en het daaropvolgende leghennenbedrijf - opgevolgd. Dankzij de producentencode op het ei kan op deze website worden nagegaan of het wel degelijk om een respeggt-ei gaat. Deze controle wordt uitgevoerd door Mystery Shopper, inspecteurs van inkomende goederen en consumenten.

  Zo is er bij respeggt altijd een interne controle van de toeleveringsketen voor de methoden van de geslachtsbepaling in het broedei en garandeert het via het SCMS de productbelofte "Zonder Kuikendoden". Eieren met het hartvormige respeggt-keurmerk op de verpakking zijn altijd afkomstig van een respeggt-leghen. Zogenaamde "massabalansen" of "book- en claimprocedures" (certificatenhandel) zijn niet toegestaan in de respeggt-supply chains.


 • respeggt voert momenteel zelf de geslachtsbepaling in het broedei uitsluitend uit met behulp van de SELEGGT-methode. Deze methode heeft een nauwkeurigheidspercentage van ca. 98 %. Daardoor zit er altijd een klein aantal mannelijke kuikens in de broedeieren van de vrouwelijke leghennen. Deze verkeerd geïdentificeerde mannelijke kuikens worden niet gedood, maar grootgebracht. De hanen moeten minstens tien weken lang worden opgefokt en een minimumgewicht van 1,3 kg bereiken voordat ze geslacht mogen worden. respeggt compenseert het opfokbedrijf voor deze foute levering en kan zo de productbelofte naleven dat in de respeggt-toeleveringsketens geen mannelijke kuikens zijn gedood.


 • Voor verse eieren en verwerkte levensmiddelen kan het respeggt-keurmerk op de verpakking worden aangebracht indien:

  • het verpakkingsontwerp werd goedgekeurd door respeggt,
  • de eieren afkomstig zijn uit een respeggt-supply chain (hetgeen door het pakstation wordt aangetoond aan de hand van het respeggt-certificaat per leghennenkoppel),
  • en de verificatie van de producentencode op de (verwerkte) eieren op deze website de echtheid van de respeggt-eieren bevestigt.
 • Info-Video


  Zeer kleine en zeer grote eieren, gebroken eieren en overtollige eieren worden in eierbrekerijen en eiproductbedrijven verwerkt tot eiproducten met een lange houdbaarheid (heelei, eipoeder, enz.) en vervolgens door de levensmiddelenindustrie als grondstof gebruikt. Dit is ook mogelijk met respeggt-eieren en daarom zijn de eerste levensmiddelen zoals eiernoedels, eierlikeuren en eiersalades in Duitsland reeds verkrijgbaar met het hartvormige respeggt-keurmerk "Zonder Kuikendoden". De levensmiddelenindustrie heeft steeds meer belangstelling om de toegevoegde waarde "Zonder Kuikendoden" ook te vermelden op verwerkte levensmiddelen met eiproducten. Daarom maakt respeggt group de vereisten duidelijk waaraan de eierbrekerijen en levensmiddelenproducenten zich moeten houden om deel uit te maken van de respeggt-supply chain en zo het respeggt-keurmerk "Zonder Kuikendoden" voor hun producten te mogen gebruiken.

  Om aan het respeggt-systeem te kunnen deelnemen, moeten de eierbrekerijen of levensmiddelenproducenten een respeggt-verklaring van instemming ondertekenen. Daarin verzekert de respectieve systeempartner dat hij de vereisten uit het respeggt-systeemhandboek zal naleven. Bovendien brengt respeggt een bezoek aan de nieuwe systeempartner voordat met de productie van de eiproducten/levensmiddelen van respeggt wordt begonnen. Nieuwe verpakkingen voor de eindverbruiker met het hartvormige respeggt-keurmerk worden door respeggt gecontroleerd voordat ze worden vrijgegeven.

  Een lijst van alle vereisten waaraan de eierbrekerijen en levensmiddelenproducenten zich moeten houden, vindt u in ons respeggt-systeemhandboek.


 • Op www.respeggt.com/#code-check kan de consument een zoekfunctie gebruiken waar hij de producentencode kan ingeven. Hier kunnen consumenten en systeempartners de op het respeggt-ei gedrukte producentencode invoeren om na te gaan of het wel degelijk om een ei van een respeggt-legkoppel gaat. Bovendien wordt aan de hand van de volgende boodschap getoond met welke oplossing de belofte "Zonder Kuikendoden" werd bereikt: "Zonder Kuikendoden" dankzij de geslachtsbepaling in het broedei door middel van de SELEGGT-methode, de PLANTegg-methode of de In Ovo-methode. Dit biedt de consument een hoge mate van transparantie en grote zekerheid met betrekking tot de productbelofte.